Отчет за 2017 год

ул. Доватора,6  отчет за 2017г.

ул. Ст.Разина,10-Б  отчет за 2017г.

ул. Цвиллинга, 59  отчет за 2017г.

ул. Шаумяна,91  отчет за 2017г.